Vyplnění elektronické žádanky pro GARGTEST.

Vyšetření na covid19 samoodběrem.
VYPLNIT ŽÁDANKU

Chci si vyzvednout výsledek testování na přitomnost Covid19.

Platí pouze pro laboratoře využívající systém CovIT.
VYZVEDNOUT VÝSLEDEK

Mám pozitivní test a chci nahlásit své epidemiologicky významné kontakty.

Nahlašování rizikových kontaktů (sebereportování).
NAHLÁSIT KONTAKTY